Få tillbaka ditt leende, skonsamt och effektivt

Få tillbaka ditt leende, skonsamt och effektivt

Det finns få saker som gör livet vackrare än att le mot en annan människa och få ett varmt leende tillbaka. Ingen borde berövas ett sådant underbart inslag i tillvaron, särskilt inte på grund av något som kan åtgärdas. Om sneda eller ojämna tänder hindrar dig från att skratta stort när du befinner dig på en trevlig middag med vänner, från att bemöta det uppriktiga leendet från ett barn eller det inbjudande leendet från en vacker främling – då kan tandreglerig vara något för dig.

Det är aldrig för sent att reglera tänder som inte växer som de ska. Med en osynlig tandställning sköts regleringen på ett enkelt och skonsamt sätt utan att störa dig i din vardag. En tandreglering hos Le genomförs i 5 faser för att vara så effektiv som möjligt. Vid den inledande konsultationen görs en genomgång av just dina behov, som sedan ligger till grund för den tidsplan som sätts upp. Foton och röntgenbilder tas, varpå tandställningen sätts på plats utan att vara i vägen. Du gör sedan regelbundna uppföljningsbesök för att se till att allt går som planerat. När behandlingen är färdig plockas tandställningen ut och du kan jämföra före- och efterbilder för att riktigt kunna njuta av resultatet. Givetvis sker uppföljningsbesök för att garantera att du uppnått det du vill.

En behandling hos Le utgår från den enskilda patientens behov, och du får alltid ett personligt bemötande. För en effektiv och skonsam behandling undviks utragning av tänder i största möjliga mån, och materialen som används är valda för att besöken på kliniken ska bli så få och korta som möjligt. 

Det finns med andra ord ingen anledning att gå runt och dölja ditt vackra leende – med en enkel, effektiv och hygienisk behandling hos erfaren specialist på Le Tandreglering kan du snart le mot världen igen!