Personlig assistans – för att alla har rätt till god livskvalitet

En förvärvad hjärnskada eller en medfödd diagnos kan begränsa en människas förmåga att kommunicera med sin omgivning. För detta finns en mängd hjälpmedel och andra språk.

Många arbetar med tecken som stöd, teckenspråk eller tekniska hjälpmedel för att kommunicera. Att komplettera dessa hjälpmedel med en fysisk person som känner dig, känner igen ditt sätt att kommunicera och kan hjälpa dig att förmedla detta till omvärlden är en otrolig trygghet.

Vårt samhälle jobbar ständigt för att öka tillgängligheten för sina medborgare. I vissa sammanhang går det dock långsamt då det saknas kompetens. Då kan din personliga assistent stå vid din sida och hjälpa dig att känna dig delaktig och inkluderad.

 

Kundens trygghet och önskemål i fokus

Vissa diagnoser och sjukdomstillstånd kan ge upphov till en begränsad fysisk förmåga. Även för detta finns en mängd hjälpmedel för att underlätta förflyttningar, hygien eller matsituationer. Bakom varje hjälpmedel och stödsituation bör en kompetent personlig assistent finnas.

Du kan givetvis själv påverka rekrytering och bestämma vilka människor som rör sig i ditt hem. En personlig assistent kan vara de där extra armarna och benen, ögonen eller öronen som du som kund behöver. Din trygghet, dina önskemål, drömmar och behov står i fokus vid planerandet av dina hjälpinsatser. Din personliga assistent arbetar för att ge dig ett självständigt liv med god livskvalitet.

Ditt assistansbolag backar upp dig

Ett stabilt och bra assistansbolag ska finnas tillgängligt för dig som kund och för dina personliga assistenter för stöd, hjälp och vägledning. De bör kunna bistå med hjälp vad gäller din ansökan om insatser, eventuell överklagan av beslut och myndighetskontakter. Det bidrar till att du får juridisk rätt till all den hjälp du behöver.

Ett bra assistansbolag axlar ansvaret för utbildning av personal, lönehantering, försäkringar och mer därtill. Ett assistansbolag som har allt detta hittar du här: https://adenaassistans.wordpress.com/