Vem drabbas av spelproblem?

Vem drabbas av spelproblem?

Kan vem som helst drabbas av spelproblem?
Vad svaret än är på den frågan så talar statistiken sitt tydliga språk, det finns vissa grupper i samhället som löper större risk att hamna i gamblingproblematik än andra.

Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten är ungefär 134 000 personer i landet drabbade av spelproblem, varav 30 000 har allvarliga spelproblem. Siffrorna är från år 2015 och gäller personer mellan 16-84 år.
Detta innebär att ungefär två procent av befolkningen lever med spelproblematik. Av dessa 134 000 är majoriteten män, medan antalet kvinnor uppgår till 30 000.

Statistiken säger också att det främst är män mellan 25-44 år som utgör den största gruppen spelmissbrukare. Här säger sig hela fem procent av den manliga befolkningen ha problem med spelande.
För övrigt noterbart är att ett trendbrott sker vid 45-64 år. Där är det fler kvinnor än män som har spelproblem, om än med smal marginal.

Även inkomst spelar in på hur stor risken är för att hamna i ett spelmissbruk. Bland den fjärdedel med lägst inkomst har 2,7 procent av spelproblematik. Motsvarande siffror för fjärdedel med högst inkomst är 0,5 procent. Siffrorna gäller för åldrarna 25-84 år.
Riksdagens utredningstjänst från 2008 visade också att områden med lägst inkomst också har högst andel spelautomater.

Oavsett vilken kategori av människor du tillhör så finns det hjälp att få. Men först måste du själv vara villig och ta steget till att söka assistans med din problematik. Har du insikten, viljestyrkan och människor kring dig som stöttar dig blir det såklart lättare. 
För dig som kanske har spelat bort mer än pengar, kanske har till och med nära och kära tagit avstånd på vägen, kan steget vara både lättare och svårare.
Lättare om du har insett vad du redan har förlorat, och att det måste få ett slut.
Svårare kan det däremot vara om du känner att det har gått så långt att det lika gärna kan fortsätta. Men du ska veta att det aldrig är försent.

Bor du i Skåne finns Rehabcenter Steget i Helsingborg. Där använder man KBT och 12-stegsprogrammet för att hjälpa dig tillbaka till ett liv utan beroende: https://www.rehabcentersteget.se/