Anlita en bokföringsbyrå – smart eller slöseri?

Anlita en bokföringsbyrå - smart eller slöseri?

Anlita en bokföringsbyrå – smart eller slöseri?Bokföring är en tidskrävande process som ställer till det för många företagare. Därför är det många företag som idag anlitar andra mindre företag, så kallade bokföringsbyråer eller ekonomibyråer, som sköter bokföringen åt dem. Är detta en smart och modern lösning på ett gammalt problem, eller är det bara ett slöseri med pengar? Här kommer en jämförelse mellan att sköta bokföringen själv och att anlita en ekonomibyrå som gör det åt en.

 

Att göra det självDet finns ett par fördelar som ofta tas upp av de som väljer att sköta bokföringen själv. För det första blir det inga extra utgifter om man sköter det själv, så pengarna man skulle lagt på att anställa en bokförare kan istället läggas på något annat. För det andra får man en bättre överblick över vad som sker i företaget än man hade haft om någon annan skötte bokföringen. Dessutom tycker vissa att bokföring är kul. Men det finns också nackdelar: det tar lång tid och om man inte är specialiserad på bokföring kan man lätt råka göra fel.

 

Att anlita en byråDen största fördelen med att anlita en byrå är att man faktiskt i de flesta fall tjänar mer på att göra det. Man tror lätt att man sparar genom att inte ha några extra utgifter, men man glömmer då bort en viktig sak: det man kan tjäna på att göra sina normala arbetsuppgifter. Kostnaden för att anlita en ekonomibyrå är oftast mycket mindre jämfört med inkomster man skulle fått in genom att fokusera på sin egen verksamhet och kompetens. Man får även en bättre bokföring med mindre risk för fel, och man får tillräckligt bra koll på vad som händer i företaget genom de resultat- och balansrapporter som bokföringsbyrån ger en. Ett exempel på en ekonomibyrå som erbjuder bokföring går att hitta här: http://www.jberglundekonomibyra.se/